Tag - مقاله

چه چیزهایی درباره گوگل می دانیم؟

شرکت گوگل در Silicon Valley واقع شده است . Silicon Valley بین شهر سن خوزه تا سانفرانسیسکو واقع شده و بخشی از این دو شهر به حساب می آید . بیشتر ساختمانهای این شهر کوچک متعلق به کارکنان این شرکت می باشد. از دیگر ساختمانها و مکانهای مهم این شهر...

Read more...