بلاگ

فروشگاه اینترنتی زاتوپا

وسواس مقایسه برای خرید

دست از مقایسه خود با دیگران بردارید بشر به طور ذاتی مقایسه گر است اگرچه گاهی بدون آگاهی انجام می‌دهد ، اما شخص با عادت قیاس کردن دائم خود با دیگران باعث نابودی خود شخص می‌شود . اگر شما از آن دسته افرادی هستید که بر اساس عادت خود را با دیگران مقایسه می...

Read more...

چه چیزهایی درباره گوگل می دانیم؟

شرکت گوگل در Silicon Valley واقع شده است . Silicon Valley بین شهر سن خوزه تا سانفرانسیسکو واقع شده و بخشی از این دو شهر به حساب می آید . بیشتر ساختمانهای این شهر کوچک متعلق به کارکنان این شرکت می باشد. از دیگر ساختمانها و مکانهای مهم این شهر...

Read more...