پرداخت

خیر، مشتریان گرامی نیازمند پرداخت کامل وجه و دریافت کد رهگیری بوده تا کالا برای ایشان ارسال شود. فروشگاه اینترنتی زاتوپا دارای نماد الکترونیک بوده و این به معنی درستی و صحت کار این فروشگاه می باشد. این موضوع از طرف مراجع ذیصلاح بررسی شده و تحت نظر نیز می باشد.